środa, 25 kwietnia 2012

Jubileuszowe laurySalezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi w tym roku dwudziestolecie istnienia. Z tej właśnie okazji w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły odbyło się sympozjum „Czy można zaufać pedagogice sportu?” Jednym z jego ważniejszych punktów było wręczenie dyplomów, adresów gratulacyjnych i drobnych upominków osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i działalności Salosu. Najwięcej laurów zebrał ksiądz Andrzej Kurto.

Wiceprezes płockiego Salosu uhonorowany został przez władze Płocka, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowiecki Urząd Marszałkowski i przez krajowe władze Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP. Odbierając wszystkie – w pełni należne mu – laury, przypomniał słowa założyciela zakonu salezjanów świętego Jana Bosko „Boisko żywe – diabeł martwy”. Podkreślił również, że dla młodzieży skupionej w Salosie liczy się nie tylko zwycięstwo, ale przede wszystkim właściwa postawa moralna.

Do udziału w jubileuszowym sympozjum zostali zaproszeni przedstawiciele Salosu (duchowni i świeccy) z całej Polski, a także dyrektorzy płockich szkół i nauczyciele wychowania fizycznego. Zanim zebrani wysłuchali trzech interesujących referatów, mieli okazję posłuchać związanych ze sportem wierszy Lecha Franczaka i Krzysztofa Zuchory oraz obejrzeć krótki pokaz przygotowany przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka.

Część naukową sympozjum poprowadził krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń, wpierany przez profesor Annę Barlak – dziekan wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kapelan polskich sportowców wcielił się w rolę „Cerbera” pilnującego, aby wystąpienia prelegentów nie były zbyt długie, ale uczynił to z wielkim poczuciem humoru, wdając się przy tym w przezabawne konwersacje z przemawiającymi gośćmi.

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, prorektor warszawskiego AWF-u, a jednocześnie prezes Salos RP, opowiedział zebranym, na czym polega socjalizacja w naszym kręgu kulturowym. Szczególny nacisk położył przy tym na socjalizację do sportu.

O roli sportu w wychowaniu mówił prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Podkreślił, jak ważna nie tylko w sporcie, ale i w każdej innej dziedzinie życia ważna jest triada uniwersalnych wartości ludzkich – cnota (dobro), mądrość (prawda) i piękno.

Po krótkiej przerwie, która stała się doskonałą okazją do wymiany poglądów na wiele tematów mniej lub bardziej związanych ze sportem, głos zabrał doc. dr Krzysztof Zuchora przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej, redaktor naczelny „Kultury Fizycznej”. W kończącym sympozjum wystąpieniu „Edukacja w duchu olimpizmu” przytoczył wiele przykładów, od starożytności poczynając a na czasach współczesnych kończąc, przenikania się sportu z codziennym życiem człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz