czwartek, 22 marca 2012

Z podwórka na stadion mistrzów Europy. Końcówka zapisów

FOT. A. KRASZEWSKI
Cztery szkoły podstawowe z Płocka wystawiły swoje piłkarskie reprezentacje do udziału w XII edycji Turnieju z Podwórka na Stadion dla dziesięciolatków i młodszych. Są to SP 1, SP 6, SP 22 i SP 23. Aż cztery drużyny wystawił UKS Soccer Płock. Rekordzistą z dwóch powiatu płockiego jest Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, która wystawiła po pięć drużyn dziewcząt i chłopców. W sumie z Płocka i powiatu płockiego ziemskiego do turnieju zgłoszono 49 zespołów. Zapisy trwają do 31 marca.

Nagrodą główną turnieju jest wyjazd na mecz wyłonionych w trakcie 2012 nowych mistrzów Europy. W poprzedniej edycji zwycięskie ekipy dziewcząt i chłopców wybrały się na mecz do Amsterdamu. Jak zapewniają organizatorzy nie zabraknie też upominków i nagród na gminnych, powiatowych i wojewódzkich finałach turnieju. Jak deklarują, trenerzy i opiekunowie zgłaszający zespoły otrzymają po kurtce treningowej firmy JAKO, a zawodnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

Wśród 49 zespołów zgłoszonych dotąd z Płocka i powiatu płockiego znalazło się 13 drużyn dziewcząt. Swoje ekipy zgłosiły: SP 22 Płock, UKS Soccer Płock, SP 6 Płock, SP Wyszyna, SP Brudzeń Duży, SP Słupno, SP im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi, SP im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim, SP  23 Płock, SP im. OŚ Jana Pawła II w Słubicach, SP Rogotwórsk, SP 1, SP Przeciszewo, SP Ciółkówko, SP w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie, SP Drobin, SP Nowe Grabie, SP w Łętowo i SP Nowa Góra.

Zespoły do rozgrywek mogą zgłaszać nauczyciele, trenerzy oraz opiekunowie. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.zpodworkanastadion.pl  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz